HOSPICJUM im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie ogłasza nabór na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Hospicjum Stacjonarnym

Twoim zakresem obowiązków będzie:

 • Organizacja, kierowanie i kontrola pracy podległego personelu pielęgniarskiego, opiekuńczego oraz salowych.
 • Prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej właściwą realizację usług pielęgniarskich i opiekuńczych.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji pacjentów i rodzin z udzielanych świadczeń pielęgniarskich i opiekuńczych.
 • Zarządzanie grafikami i czasem pracy.
 • Monitorowanie, ocena i analiza jakości usług pielęgniarskich i opiekuńczych, podejmowanie działań korygujących i naprawczych, proponowanie nowych rozwiązań na rzecz usprawniania pracy i jakości opieki.
 • Zapewnienie planowego i terminowego wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Zapewnienie właściwego przepływu informacji o pacjencie między wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego.
 • Tworzenie i uaktualnianie procedur do obowiązujących norm i przepisów.
 • Nadzór nad realizacją zadań w zakresie: prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej, przestrzegania praw pacjenta, dbania o prawidłowe zabezpieczenie placówki w leki, materiały medyczne, sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne, zgłaszanie wniosków dotyczących niezbędnego wyposażenia w sprzęt medyczny.
 • Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego placówki.
 • Podejmowanie działań w zakresie rozwoju podległego zespołu poprzez planowanie i realizację szkoleń.
 • Udzielanie wsparcie nowym pracownikom w procesie adaptacji do zadań zawodowych.
 • Współpraca z lekarzami HZOZ.
 • Współpraca z dyrektorem oraz kierownikiem medycznym HZOZ.
 • W sytuacji nagłych braków kadrowych czynne wykonywanie zabiegów i pielęgnacji pacjentów.

Nasze wymagania:

 • Posiadasz wykształcenie kierunkowe – aktualne prawo wykonywania zawodu.
 • Spełniasz wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896)
 • Dodatkowym atutem będzie min. 1-roczne doświadczenie na stanowisku pielęgniarka oddziałowa, posiadanie specjalizacji z pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz/lub doświadczenie w zakresie leczenia ran
 • W swoją pracę wkładasz serce i rozumiesz potrzeby Pacjentów.
 • Czerpiesz radość płynącą z pomagania innym. Posiadasz pokłady empatii.
 • Cechujesz się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością za swoją pracę.
 • Lubisz nawiązywać relacje z innymi ludźmi.
 • Posiadasz zdolności przywódcze i umiejętności zarządzania ludźmi.
 • Posiadasz zdolności wspierające i motywujące.
 • Lubisz wielozadaniowość.
 • Komputer nie jest Ci obcy.

Szukamy właśnie Ciebie, oferując:

 • Umowę o pracę.
 • Etat 1/1.
 • Pracę w stałych godzinach 7:00-14:35.
 • Wynagrodzenie zawsze na czas.
 • Stażowe za lata przepracowane w Hospicjum, aż do 20%.
 • Dodatek funkcyjny.
 • Ubezpieczenie grupowe.
 • Przewidywany termin zatrudnienia 11.2023

 

Na zgłoszenia czekamy do 30.06.2023

Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów (wymienione poniżej):

osobiście do Dyrektora HZOZ w budynku B przy ul. Zdobywców Walu Pomorskiego 80 w dni powszednie w godz. 7:00-15:00
mailowo: grazyna.zieba@hospicjum.koszalin.pl


1) podanie o przyjęcie na stanowisko
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ( CV );
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
6) W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych dokumentach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”