Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Wspieram Hospicjum - Darowizna

Wpłacam

Płatności realizowane przez

DAJEMY Z SIEBIE 100%
Gwiazdka z nieba

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej ( HZOZ ), który został powołany przez Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie sprawuje opiekę nad ludźmi terminalnie chorymi zarówno w ich domach, jak i w ośrodku stacjonarnym, dysponującym aktualnie 28 miejscami.

Zespół opiekujący się podopiecznymi kieruje się zasadą zapewnienia choremu jak najlepszych warunków w okresie dla niego najtrudniejszym, zajmując się zbolałym ciałem i zranioną psychiką, starając się eliminować ból fizyczny i duchowy, wyciszać stany lękowe, zapobiegać depresji, jednocześnie stwarzając mu komfortowe warunki do aktywnego cieszenia się każdym dniem.

Ideą opieki hospicyjnej jest skierowanie całej uwagi i wrażliwości na potrzeby chorego. To on jest najważniejszy i jemu poświęca się wyspecjalizowaną wiedzę medyczną, zastosowuje nowoczesny sprzęt, wysłuchuje z głębokim zaangażowaniem w życzenia chorego i czyni starania o ich spełnienie.
Zespół pomaga także rodzinie, nieporadnej wobec ciężko chorego, przerażonej świadomością straty drogiej osoby, także wtedy, gdy jej zabraknie.

background
WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ OPIEKI PALIATYWNEJ
zapewnia profesjonalne wsparcie naszym podopiecznym oraz ich rodzinom

Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie – PRZP.09.01.00-32-0003/16