Wolontariat

Czym jest wolontariat?

Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Nie do końca jest prawdą treść definicji wolontariusza, że nie otrzymuje on za swą pracę wynagrodzenia. Za wykonywane działania otrzymujemy przede wszystkim ogromną satysfakcję, uśmiech i wdzięczność drugiej osoby, a to daje energię do powielania dobrych uczynków.

Podczas gdy wolontariusze hospicyjni mają ogromny wpływ na życie pacjentów, opiekunów i rodzin, którym służą, sami wolontariusze również czerpią korzyści z poświęcania swojego czasu. Wolontariusze hospicyjni, szczególnie ci, którzy pracują bezpośrednio z pacjentami i rodzinami, często zgłaszają:

 • Większe uznanie dla życia i zrozumienie tego, co jest naprawdę ważne
 • Głębsze zrozumienie i akceptacja śmierci w kontekście życia
 • Poczucie spełnienia w związku z realizowaniem swoich pomysłów i poszerzaniem swych możliwości
 • Rozwinięcie swoich umiejętności bycia z drugim człowiekiem

Duch wolontariatu hospicyjnego narodził się z autentycznego pragnienia zapewnienia pociechy, spokoju i opieki pacjentom, ich rodzinom i opiekunom pod koniec życia chorego.

Zrozumienie:

 • roli wolontariuszy hospicyjnych,
 • sposobów, w jaki mogą oni wspierać hospicjum,
 • wpływu, jaki wolontariat ma na życie pacjenta, jego rodziny ale też na samego wolontariusza,

da kandydatom na wolontariuszy lepszy obraz tego, na czym tak naprawdę polega ich zadanie.

Istnieje wiele sposobów na to, jak wolontariusz może wykorzystać swój wolny czas w hospicjum. Niezależnie od tego, czy zdecyduje się bezpośrednio wspierać pacjentów, opiekunów i rodziny, czy też pomagać hospicjum w pracach administracyjnych, porządkowych czy organizacyjnych, zawsze znajdą się zadania, w których można skutecznie wykorzystać unikalne talenty każdego wolontariusza.

Rodzaje pomocy oferowanej przez wolontariuszy hospicyjnych są w dużej mierze podzielone na dwie kategorie: wolontariat opiekuńczy (medyczny)  oraz każda inna pomoc, określana zbiorczo jako wolontariat niemedyczny.

 

Wszystkich chętnych do sprawdzenia się w roli wolontariusza, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Wolontariatu
pod nr telefonu tel. 94 340 36 96 wew. 5 bądź mailowo wolontariat@hospicjum.koszalin.pl

Zgłoszenia przyjmujemy również poprzez formularz zgłoszeniowy kandydata na wolontariusza

wolontariat opiekuńczy / medyczny

Wolontariusze hospicyjni, którzy pracują bezpośrednio z pacjentami, ich rodzinami i opiekunami, określa się mianem wolontariuszy medycznych.

Ich pomoc świadczona jest zarówno w hospicjum stacjonarnym jak i domowym.

Kiedy ktoś umiera, przyjaciele i rodzina czasami się odsuwają, bojąc się tego, co się dzieje, i nie wiedząc, co powiedzieć. Niektórzy chcą być cały czas przy swoim bliskim, ale uniemożliwiają im to codzienne obowiązki, czyli przede wszystkim praca. Wolontariusz pomaga wypełnić tę lukę, będąc towarzyszem, który wspiera pacjenta podczas procesu umierania, poświęca mu uwagę, zapewnia rozmowę. Czasem wystarczy tylko, że siedzi obok i trzyma za rękę.

W zależności od stanu zdrowia podopiecznego hospicjum, wolontariusze zapewniają wszelkiego rodzaju wsparcie dla pacjentów i ich rodzin. Poza odwiedzaniem, jest to np. wspólne czytanie, oglądanie telewizji, spacery, pomoc w codziennej pielęgnacji, wspólne spożywanie posiłków czy opieka wyręczająca bliskich, którzy w tym czasie mogą znaleźć chwilę wytchnienia. Wolontariusze pomagają również w zakupach, załatwianiu spraw, pracach domowych, opiece nad dziećmi czy transporcie. Wolontariusz decydujący się na pomoc w hospicjum stacjonarnym jest również wsparciem dla personelu medycznego.

Ponieważ bezpośredni kontakt z umierającym człowiekiem jest tak delikatną kwestią, wolontariusze medyczni przechodzą specjalne szkolenia wprowadzające, które uczą ich prawidłowej opieki nad pacjentem, nawiązywania kontaktu z chorym i jego rodziną, współpracy z personelem medycznym oraz przygotowują do ewentualnego pożegnania z pacjentem.

Wolontariat niemedyczny
Wolontariusze, którzy nie czują się na siłach, by współpracować bezpośrednio z pacjentami, bądź uniemożliwia im to wiek (niepełnoletni wolontariusz), mogą poświęcić swój czas wspierając hospicjum na wiele innych sposobów.
 • gallery-item
 • gallery-item
 • gallery-item
 • gallery-item
Wolontariat pracowniczy

Wszystkich chętnych do sprawdzenia się w roli wolontariusza, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Wolontariatu
pod nr telefonu tel. 94 340 36 96 wew. 5 bądź mailowo wolontariat@hospicjum.koszalin.pl

Zgłoszenia przyjmujemy również poprzez formularz zgłoszeniowy kandydata na wolontariusza

Kodeks wolontariusza
na podstawie poradnika Hospicjum ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
 • Swoje smutki zostaw za progiem – pacjent potrzebuje słońca
 • Nie biegnij, nie pędź, ten czas jest już zarezerwowany
 • Słuchaj uważnie, Pacjent oczekuje wysłuchania, daje Ci cząstkę siebie, a każda osoba to inna historia, inny charakter
 • Traktuj pacjenta z szacunkiem
 • Nie rób nikomu fałszywej nadziei
 • Dawaj, ile możesz dać, nie obiecuj jeśli nie jesteś czegoś pewien
 • Nie rób niczego na siłę, każdy ma swoją nieprzymuszoną wolę
 • Mowa jest srebrem, milczenie złotem – niekiedy cisza jest bardziej wymowna
 • Nie bój się chwycić za rękę, pogłaskać – dotyk bardzo wiele znaczy
 • Dbaj o pacjenta tak, byś mógł się do niego przytulić
 • Jeśli widzisz, że ma za dużą koszulę, za długie spodnie – poszukaj innego zestawu, zajmie ci to chwilkę, a jemu przyniesie ulgę
 • Nie bój się rozmawiać o tym, co czujesz z innymi wolontariuszami, z personelem, czy z hospicyjnym psychologiem – to pomaga
 • Nie bój się pytać o radę – lepiej zapytać i zrobić dobrze
 • Uwierz w siebie. To, co robisz jest szczególne