Stowarzyszenie

ZARZĄD HOSPICJUM
KOMISJA REWIZYJNA
STATUT HOSPICJUM
INFORMACJA O DAROWIZNACH
 • Informacja o darowiznach 2022

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN PRZEZ HOSPICJUM
  IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
  W OKRESIE OD 01.01-31.12.2022 R.

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01 do 31.12.2022 r.

  1.Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2022 roku wyniosła – 240 566,51 zł
  w tym:
  – darowizny pieniężne od osób prawnych – 51 201,83 zł
  – darowizny pieniężne od osób fizycznych – 146 851,28 zł
  – darowizny rzeczowe – 42 513,40 zł
  Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2021 (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczające 35 000 zł) .
  – nie dotyczy

 • Informacja o darowiznach 2021

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
  PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
  W OKRESIE OD 01.01. – 31.12.2021 r.

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r.

  1.Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2021 roku wyniosła – 205 876,86 zł
  w tym:
  – darowizny pieniężne od osób prawnych – 29 976,16 zł
  – darowizny pieniężne od osób fizycznych – 123 497,08 zł
  – darowizny rzeczowe – 52 403,62 zł

  Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2021 (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczające 35 000 zł).
  – nie dotyczy

 • Informacja o darowiznach 2020

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
  PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
  W OKRESIE OD 01.01. – 31.12.2020 r.

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.

  1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2020 roku wyniosła – 339 137,24 zł
  w tym:
  – darowizny pieniężne od osób prawnych – 105 315,45 zł
  – darowizny pieniężne od osób fizycznych – 116 418,79 zł
  – darowizny rzeczowe – 117 403,00 zł

  Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2020 (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczająca 35 000 zł).

  Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina – Fundacja „Zdążyć z miłością”
  Adres Darczyńcy: 75-251 Koszalin, ul. Franciszkańska 111
  Kwota darowizny: 31 570,00 zł
  Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

  Nazwa Darczyńcy: Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Koszalinie
  Adres Darczyńcy: 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A
  Kwota darowizny: 30 000,00 zł
  Przeznaczenie darowizny: zakup aparatu USG

 • Informacja o darowiznach 2019

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
  PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
  W OKRESIE OD 01.01. – 31.12.2019 r.

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.

  1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2019 roku wyniosła – 185 911,21 zł
  w tym:
  – darowizny pieniężne od osób prawnych – 66 113,68 zł
  – darowizny pieniężne od osób fizycznych – 98 408,10 zł
  – darowizny rzeczowe – 21 389,43 zł

  Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2019 (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczająca 35 000 zł).

  Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina – Stowarzyszenie Kultura z Muzą w Koszalinie
  Adres Darczyńcy: 75-212 Koszalin, ul. Morska 9
  Kwota darowizny: 43 680,00 zł
  Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

 • Informacja o darowiznach 2018

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
  PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
  W OKRESIE OD 01.01. – 31.12.2018 r.

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r.

  1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2018 roku wyniosła – 124 881,69 zł
  w tym:
  – darowizny pieniężne od osób prawnych – 34 167,20 zł
  – darowizny pieniężne od osób fizycznych – 87 419,50 zł
  – darowizny rzeczowe – 3 294,99 zł

  Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2018 (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczająca 35 000 zł).

  Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina – Fundacja Pokoloruj Świat w Koszalinie
  Adres Darczyńcy: 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 13/1
  Kwota darowizny: 16 295,50 zł
  Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

 • Informacja o darowiznach 2017

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
  PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
  W OKRESIE OD 01.01 – 31.12.2017 r.

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt.1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.

  1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2017 roku wyniosła – 117 260,28 zł
  w tym:
  – darowizny pieniężne od osób prawnych – 52 561,00 zł
  – darowizny pieniężne od osób fizycznych – 57 101,07 zł
  – darowizny rzeczowe – 7 598,21 zł

  Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2017 ( jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczające 35 000 zł) .

  Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina – Stowarzyszenie Kultura z Muzą
  Adres Darczyńcy: 75-212 Koszalin, ul. Morska 9
  Kwota darowizny: 35 000,00 zł
  Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

 • Informacja o darowiznach 2016

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
  PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
  W OKRESIE OD 01.01 – 31.12.2016 r.

  Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01 do 31.12.2016 r.

  1. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2016 roku wyniosła – 311 212,08 zł
  w tym:
  – darowizny pieniężne od osób prawnych – 56 277,50 zł
  – darowizny pieniężne od osób fizycznych – 243 689,17 zł
  – darowizny rzeczowe – 11 245,41 zł

  Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

  2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2016 ( jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczająca 35 000 zł):

  Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina – Stowarzyszenie Kultura z Muzą
  Adres Darczyńcy: 75-212 Koszalin, ul. Morska 9
  Kwota darowizny: 37 977,50 zł
  Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.