Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych znajdujących się na stronie internetowej jest Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, z siedzibą przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-714 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych: Andrzejem Rybus-Tołłoczko, e-mail: iodo@rt-net.pl

 

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c, f RODO).

Wolontariat

Wykorzystujemy Twoje dane, które podałaś/eś w formularzu zgłoszeniowym kandydata na wolontariusza, w celu przyjęcia i rozpatrzenia Twojej kandydatury. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby zgłosić chęć udziału w wolontariacie organizowanym przez Administratora. Działamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane, które udostępniasz nam podczas przekazywania darowizny (w szczególności imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego) w celu wystawienia dowodów księgowych. Podstawą naszego działania jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto, jeśli wyrazisz zgodę, będziemy publikować Twoje imię i nazwisko (a w przypadku działalności – nazwę firmy) celem podziękowania za Twoje wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dodatkowo możemy wykorzystać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu przesłania Ci podziękowania za Twoje wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Facebook

Na swojej stronie internetowej zamieściliśmy przycisk portalu społecznościowego – Facebook. W ten sposób dajemy sposobność operatorowi portalu do zebrania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez niego celach.

Odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową naszego fanpage’a, gdzie możesz go polubić, obserwować i polecić znajomym. Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszej strony internetowej posiadających równocześnie konto na portalu społecznościowym Facebook.

Umożliwiamy operatorowi Facebook’a umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym może śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez niego wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy posiadają konto na portalu społecznościowym Facebook.

Celem zamieszczenia przez nas przycisku Facebook ’a na stronie internetowej jest zwiększenie jej atrakcyjności. Podstawą naszego działania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prowadzenie fanpage na Facebook ’u

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszym fanpage’u na Facebooku i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebook ‘a, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na Facebook ‘u oraz wizerunek w celu opublikowania lub umożliwienia Ci opublikowania na naszym fanpage’u fotografii przedstawiającej Twoje uczestnictwo w działaniach Administratora. Działamy w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku (w art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na Facebook ‘u, a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage’u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage’u.

 

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

 

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Ujawniamy Twoje dane osobowe:

  1. PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań,
  2. Facebook Ireland Limited

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Hospicjum.

 

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies w celach statystycznych.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: FirefoxGoogle ChromeSafari.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

 

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

  • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
  • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

 

Płatności online 

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie dla wsparcia naszych działań statutowych. Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), w związku z czym darowizna przekazana na rzecz naszego Stowarzyszenia, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Obowiązującą walutą dla wszelkich płatności jest polski złoty (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. W Serwisie, na zakładce „Jak pomóc?”, w celu przejścia do okna płatności, użytkownik jest zobowiązany do podania danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Chcąc dokonać płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Możliwe jest dokonanie przelewu elektronicznego (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie www.payu.pl/płatności-online). Przed dokonaniem przelewu należy zapoznać się z regulaminem operatora płatności.