Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych znajdujących się na stronie internetowej jest Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, z siedzibą przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-714 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych: Andrzejem Rybus-Tołłoczko, e-mail: iodo@rt-net.pl

 

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c, f RODO).

Wolontariat

Wykorzystujemy Twoje dane, które podałaś/eś w formularzu zgłoszeniowym kandydata na wolontariusza, w celu przyjęcia i rozpatrzenia Twojej kandydatury. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby zgłosić chęć udziału w wolontariacie organizowanym przez Administratora. Działamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane, które udostępniasz nam podczas przekazywania darowizny (w szczególności imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego) w celu wystawienia dowodów księgowych. Podstawą naszego działania jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto, jeśli wyrazisz zgodę, będziemy publikować Twoje imię i nazwisko (a w przypadku działalności – nazwę firmy) celem podziękowania za Twoje wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dodatkowo możemy wykorzystać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu przesłania Ci podziękowania za Twoje wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Facebook

Na swojej stronie internetowej zamieściliśmy przycisk portalu społecznościowego – Facebook. W ten sposób dajemy sposobność operatorowi portalu do zebrania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez niego celach.

Odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową naszego fanpage’a, gdzie możesz go polubić, obserwować i polecić znajomym. Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszej strony internetowej posiadających równocześnie konto na portalu społecznościowym Facebook.

Umożliwiamy operatorowi Facebook’a umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym może śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez niego wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy posiadają konto na portalu społecznościowym Facebook.

Celem zamieszczenia przez nas przycisku Facebook ’a na stronie internetowej jest zwiększenie jej atrakcyjności. Podstawą naszego działania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prowadzenie fanpage na Facebook ’u

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszym fanpage’u na Facebooku i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebook ‘a, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na Facebook ‘u oraz wizerunek w celu opublikowania lub umożliwienia Ci opublikowania na naszym fanpage’u fotografii przedstawiającej Twoje uczestnictwo w działaniach Administratora. Działamy w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku (w art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się na Facebook ‘u, a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage’u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami

Wykorzystujemy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage’u.

 

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

 

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Ujawniamy Twoje dane osobowe:

  1. PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań,
  2. Facebook Ireland Limited

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Hospicjum.

 

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies w celach statystycznych.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych przeglądarek: FirefoxGoogle ChromeSafari.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

 

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

  • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
  • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

 

 

Płatności online i Regulamin darowizn

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie dla wsparcia naszych działań statutowych. Nasze Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), w związku z czym darowizna przekazana na rzecz naszego Stowarzyszenia, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Obowiązującą walutą dla wszelkich płatności jest polski złoty (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. W Serwisie, na zakładce „Jak pomóc?”, w celu przejścia do okna płatności, użytkownik jest zobowiązany do podania danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Chcąc dokonać płatności online zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl.

Możliwe jest dokonanie przelewu elektronicznego (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie www.payu.pl/płatności-online). Przed dokonaniem przelewu należy zapoznać się z regulaminem operatora płatności.

 

 

Regulamin przekazywania darowizn na Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie , 75-136 Koszalin, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, KRS 0000017241, NIP: 669-21-59-233, REGON: 330240533, zwanym dalej Hospicjum usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony hospicjumkoszalin.pl przekazywanie darowizn pieniężnych, na działalność statutową Hospicjum.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony hospicjumkoszalin.pl w celu przekazania darowizny.

3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie hospicjumkoszalin.pl

II. Zasady przekazywania darowizn na stronie

1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wpłacam” na stronie hospicjumkoszalin.pl. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

2. Przekazywanie darowizn na stronie hospicjumkoszalin.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.

4. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

5. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie hospicjumkoszalin.pl lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „ własna kwota”.

III. Zwolnienia podatkowe

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Hospicjum można odliczyć od dochodu: – osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych), – osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

IV. Darowizny regularne w postaci płatności cyklicznych

1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.

2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Hospicjum.

4. Hospicjum nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Hospicjum. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.

6. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Hospicjum. PayU pobiera od Hospicjum prowizję oraz dodatkowe opłaty.

7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.

8. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie hospicjumkoszalin.pl regularnej płatności za pomocą nowej karty.

9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

V. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU

1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Hospicjum pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl

2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie: – pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

3. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil PayU danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej płatności cyklicznej.

4. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: biuro@hospicjum.koszalin.pl a jako temat maila użyć sformułowania: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Hospicjum

VI. Dane osobowe

1. Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, Koszalin, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Hospicjum zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.

3. Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Hospicjum.

4. Hospicjum gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo numer telefonu i kod pocztowy – jeśli Darczyńca przekazał go na stronie formularza danych osobowych.

5. Dane osobowe Darczyńców gromadzone są prze okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).