Dla Pacjenta

Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie realizuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stacjonarna Opieka Hospicyjna to miejsce, w którym pacjent ma zapewnioną całodobową opiekę i profesjonalne leczenie. Dba o to wykwalifikowany zespół opieki paliatywnej: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i opiekunowie medyczni. Pacjenci i ich rodziny mogą również liczyć na pomoc duchową oraz wsparcie ze strony psychologa.

Pacjentom oddziału stacjonarnego zapewniamy możliwość całodobowego towarzyszenia przez osoby najbliższe.

W warunkach stacjonarnych ma zastosowanie również opieka wyręczająca, która polega na przyjęciu do hospicjum pacjentów, którzy nie znajdują się na stałe pod opieką udzielaną w warunkach stacjonarnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Pacjentów przyjmujemy na podstawie skierowania, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym pod nr tel. 94 340-36-96
lub osobistym w siedzibie Hospicjum od pon. do pt. w godz. 8:00–14:00
Kwalifikacji dokonuje lekarz hospicjum.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych:

 • specjalistyczna opieka lekarska,
 • specjalistyczna opieka pielęgniarska,
 • leczenie farmakologiczne, w tym w szczególności leczenie bólu,
 • leczenie innych objawów somatycznych choroby nowotworowej,
 • opieka psychologiczna nad chorym i jego rodziną,
 • rehabilitacja,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do realizacji w/w świadczeń
Świadczenia udzielane są nieodpłatnie.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta:

 • skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego
 • kserokopie wypisów ze szpitala
 • kserokopie wyników badań
 • zgoda pacjenta + upoważnienie
 • dowód osobisty oraz dokument ubezpieczenia do wglądu
Jednostki chorobowe (z kodami ICD10) kwalifikujące się do opieki hospicyjnej:
1 B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
2 C00-D48 Nowotwory
3 G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4 G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5 I42-I43 Kardiomiopatia
6 J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
7 L89 Owrzodzenie odleżynowe (odleżyny co najmniej III/IV stopnia)
Hospicjum Domowe
hospicjum_kolbego_koszalin

Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym w domu pacjenta. Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarki spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby wizyty odbywają się częściej.

Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

Opieka Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej, a także pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach

Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
(rodzinnego lub innego specjalisty np. onkologa, chirurga itp.), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 94 340-36-96
lub osobistym w siedzibie Hospicjum od pon. do pt. w godz. 8:00–14:00

Czas oczekiwania na objęcie opieką może wahać się nawet kilku tygodni i zależy od obciążenia zespołu. Do czasu formalnego objęcia opieką, która następuje w dniu pierwszej konsultacji lekarskiej, chory powinien w sprawach pilnych zwracać się do lekarza rodzinnego lub zespołów pomocy doraźnej.

Podczas rejestracji chorego do opieki Hospicjum domowego przeprowadzany jest zarówno wywiad socjalny jak i wywiad pielęgniarski, podczas którego ustalana jest pilność pierwszej wizyty w domu chorego.

hospicjum_kolbego_koszalin
Poradnia Medycyny Paliatywnej
hospicjum_kolbego_koszalin

W Poradni Medycyny Paliatywnej leczeni są pacjenci wymagający leczenia objawowego (przeciwbólowego, z dusznością, wymiotami, lękiem, w trakcie leczenia terapią paliatywną oraz pacjenci zdyskwalifikowani z leczenia przyczynowego w chorobie nowotworowej).
Ta forma pomocy udzielana jest w przypadku gdy ogólny stan zdrowia chorego jest stabilny i umożliwia mu samodzielne (lub z pomocą opiekuna) przybycie do poradni.

Rejestracja w Poradni Medycyny Paliatywnej uprawnia również do wizyt domowych u chorych, których stan uniemożliwia samodzielne przybycie na konsultację/poradę.

W ramach udzielanych porad zapewniana jest opieka lekarza specjalisty medycyny paliatywnej, pielęgniarki – specjalistki pielęgniarstwa paliatywnego, psychologa, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Z usług poradni mogą również skorzystać pacjenci oczekujący na objęcie opieką hospicjum domowego lub stacjonarnego,
których stan wymaga doraźnej pomocy.

Godziny otwarcia poradni:

 • wtorki w godzinach 12:00 – 14:30
 • środy w godzinach 15:30 – 18:00
 • piątki w godzinach 11:30 – 14:00

w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie.

Informacje pod nr tel 94 340 36 96 lub 600 233 822.

Do rejestracji chorego potrzebne są:

 • skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej (wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
 • dokumentacja z dotychczasowego leczenia
 • dowód osobisty (do wglądu)
Wypożyczalnia sprzętu
hospicjum_kolbego_koszalin

Hospicjum św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie oferuje nieodpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego dla pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej oraz dla pacjentów Hospicjum domowego.

Istnieje możliwość wypożyczenia między innymi: łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwodleżynowych, koncentratorów tlenu, chodzików, wózków inwalidzkich czy ssaków elektrycznych.

Wypożyczalnia sprzętu medycznego jest otwarta
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00
(I piętro, wejście od tyłu budynku – parking przy ulicy Słonecznej)
tel. 94 340 36 96 wew. 4

Odbiór i transport sprzętu odbywa się we własnym zakresie.

Wypożyczający jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt.

Psycholog
hospicjum_kolbego_koszalin

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie oferuje możliwość skorzystania z opieki i wsparcia psychologa.

Psycholog dostępny jest dla pacjentów, ich rodzin i bliskich zarówno w hospicjum stacjonarnym, domowym i Poradni Medycyny Paliatywnej.

Pomoc psychologiczna dla pacjenta i rodziny chorego obejmuje m.in.

 • szeroko rozumianą psychoedukację – rozmowy o chorobie oraz jej wpływu na samopoczucie psychiczne i emocje chorego,
 • nauka dbania o siebie w sytuacji nadmiernego skupiania się na chorym i zapominania o własnych potrzebach,
 • nauka konstruktywnych metod komunikacji z pacjentem i pozostałą rodziną,
 • tłumaczenie objawów choroby wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia,
 • wysłuchiwanie trudnych emocji w trakcie choroby osoby bliskiej,
 • towarzyszenie w chwili agonii najbliższej osoby.
Opieka duchowa

Nie ważne, jakiego wyznania jesteś – dla nas liczy się człowiek.
Hospicjum ma korzenie katolickie, dlatego opiekę duchową dla osób wyznania katolickiego zapewniają księża z Parafii św. Wojciecha w Koszalinie.
Dla pacjentów i ich rodzin dostępna jest kaplica hospicyjna, w której w każdą środę i niedzielę o godz. 16:00 odprawiane są msze święte.
Kaplica otwarta jest całą dobę.

Nie stanowi dla nas żadnego problemu zaproszenie przewodnika duchowego innego wyznania, gdyż opieka duchowa jest ważnym aspektem opieki hospicyjnej.
Kwestia wiary jest indywidualną sprawą każdego człowieka dlatego akceptujemy wszystkie wybory chorych będących pod naszą opieką.

Odwiedziny

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie umożliwia całodobowe przebywanie ze swoimi bliskimi na oddziale stacjonarnym. Niestety, w związku z panującą od wielu miesięcy pandemią i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszym podopiecznym, musimy dopasowywać zasady odwiedzin do aktualnie panujących warunków epidemicznych w kraju.

 • Czasowy regulamin odwiedzin pacjentów

  Koszalin, dn. 04 listopada 2021 r.

  ZARZĄDZENIE NR 6
  Dyrektora Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  z dnia 04.11.2021 r.
  w sprawie zakazu odwiedzin pacjentów Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

   

  1.

  W związku zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Co-V-2 w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów od dnia 4 listopad 2021 r. do odwołania.

  2.

  Zarządzenie wchodzi z dniem 04.11.2021 i obowiązuje do odwołania.

  3.

  Z dniem 04.11.2021 r. zarządzenie nr 5 z dnia 25.10.2021 r. w sprawie czasowego regulaminu odwiedzin pacjentów Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie traci moc do odwołania.