Drogim koleżankom Marzenie Stanowskiej oraz Małgorzacie Asman, z powodu śmierci Taty,
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
składają członkowie stowarzyszenia, wolontariusze oraz pracownicy
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.