• ZARZĄDZENIE NR 8
  Dyrektora Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dn.07.04.2022 r.
  w sprawie czasowego regulaminu odwiedzin pacjentów Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

  W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Co-V-2 w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie wprowadza się czasowy regulamin odwiedzin pacjentów od dnia 15 kwietnia 2022 r. do odwołania, według ściśle określonych zasad:

  § 1.

  1. Odwiedziny odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 13:30 do 17:00.
  2. Czas odwiedzin zostaje ustalony do maksymalnie 30 min.
  3. Do każdego pacjenta może przyjść w godz.13:30 – 17:00 jednocześnie jedna osoba zdrowa (przykładowo: 3 pacjentów na sali = 3 odwiedzających)
  4. Zaleca się, aby osoby odwiedzające pacjenta były zaszczepione przeciwko Covid 19.
  5. Przy dobrych warunkach meteorologicznych odwiedziny mogą odbywać się w ogrodzie hospicjum, gdzie dopuszcza się maksymalnie trzy osoby odwiedzające do jednego chorego.
  6. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci do lat 16
  7. Zakazuje się odwiedzin przez osoby chore zakaźnie lub z podejrzeniem choroby zakaźnej, osoby z infekcją wirusową.
  8. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
  9. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu, odwiedzający zobowiązani są:
  • Przed i po rozpoczęciu odwiedzin obowiązkowo zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez personel Hospicjum;
  • Założenia: fartucha ochronnego, maseczki ochronnej oraz bezwzględnego jej noszenia na terenie Hospicjum, utrzymywanie dystansu min. 1.5 m.;
  • Zabrania się zdejmowania maseczek ochronnych w trakcie odwiedzin;
  • Osoby odwiedzające nie mogą przemieszczać się do innych pomieszczeń bez zgody personelu
  • Nie wnoszenia na salę torebek, plecaków i innych dodatkowych akcesoriów;
  • Pozostawiania chorym tylko niezbędnych przedmiotów;
  • Przed opuszczeniem Hospicjum osoba odwiedzająca dezynfekuje ręce w miejscu wskazanym przez personel;
  • Osoby odwiedzające pacjentów nie mogą powodować istotnych uciążliwości dla innych pacjentów jak również powodować zakłóceń w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym w Hospicjum;
  10. Dyrektor HZOZ lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów lub nie stosowanie się do reżimu sanitarnego.

  § 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.04.2022r. i obowiązuje do odwołania.

  § 3.

  Z dniem 15.04 2022 traci moc zarządzenie nr. 6 z dnia 04.11.2022 r.